Vanden Broele Group - Communication & Publishing

Vanden Broele is GDPR-gerust.

We kunnen met het grootste gemak hier een ellenlange juridische tekst neerpennen met alle acties die we hebben ondernomen, maar wij weten dat dit niet the way to go is. U werd de afgelopen 2 jaar ongetwijfeld al overspoeld met GDPR-termen en -uitleg, dus hier houden we het kort, bondig en, vooral, in mensentaal!

GDPR, wat is dat precies?

De GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd in het leven geroepen om uw privacy (en die van ons) beter te beschermen en ervoor te zorgen dat u meer controle heeft over uw persoonlijke gegevens. Omdat bij Vanden Broele Group niets belangrijker is dan het succes van onze klanten en partners, en de bescherming van hun persoonsgegevens, hebben we de nodige inspanningen gedaan en blijven we alert voor alle mogelijke aanpassingen. Waar mogelijk helpen we ook onze klanten met hun GDPR-kluwen, zodat ook zij GDPR-gerust zijn.

Natuurlijk moeten we ook even de technischere kant van de zaken bekijken, dus bij deze al onze belangrijkste acties op een rijtje; 

 • De 6 beginselen van Databescherming hebben Vanden Broele en haar medewerkers helemaal onder de knie; Gegevens worden: 
  • rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt
  • met een gerechtvaardigd doel
  • beperkt tot het noodzakelijke
  • zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd
  • integer en vertrouwelijk behandeld en bewaard
  • bewaartermijnen zijn bepaald
 • Al onze medewerkers volgen ook een opleidingssessie. Op die manier worden zij bewust gemaakt van de noodzaak van alertheid en maken ze tegelijkertijd kennis met onze interne processen. Die bewustwording wordt ook permanent bijgeschoold.
 • Verstevigde infrastructuur; logs, security alerts… overal waar nodig
 • Op basis van onze gegevensanalyse werden risicobeoordelingen uitgevoerd voor de verschillende applicaties om de nodige maatregelen te kunnen treffen. 
 • Natuurlijk werd er een massa aan overeenkomsten gesloten met onze onderaannemers zodat zij met dezelfde veiligheidsvoorschriften werken als wij. 
 • Voor al onze producten werden de gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy nagekeken en aangepast aan de GDPR. (Logisch)
 • Er werd een Data Protection Office (DPO) aangesteld, die het proces verder opvolgt en adviezen verleent voor alle bestaande en nieuwe producten van de groep Vanden Broele. De DPO is bereikbaar om voor u alle geheimen over uw persoonsgegevens bloot te leggen op dpo@vandenbroele.be
 • We ontwikkelden de nodige tools zodat onze klanten hun verplichting van retentiebeleid kunnen uitvoeren bv. bij eGovFlow beslissen de gemeenten zelf hoe lang de attesten online blijven (minimum is geldigheid van een attest)

Is jouw honger naar kennis nog niet gestild? Meer info over GDPR vind je op de website van de Europese Unie

Met al jouw prangende vragen kan je ons contacteren op dpo@vandenbroele.be.Laatste aanpassing: 24/08/2020 - 10:22